Nedan ser ni bilder på när vi tar ner träd på Tysslinge kyrkogård med lift och lyftkran.