Nedan ser ner några bilder på en mur vi byggt och en plattläggning