Historik

Trädgårdsservice Peter Tetzlaff AB är ett familjeägt företag inom trädgårds- och anläggningsbranschen. Företaget
startades av Peter Tetzlaff våren 1987, och var till en början en enskild firma. Peter jobbade länge själv i företaget
och hade endast en personbil med alla verktyg som behövdes. Under år 1989 gjordes företaget om till aktiebolag.

Fr.o.m. sommaren 1990 började sonen Andreas sommarjobba i företaget, och när han sedan var klar med sin
utbildning inom trädgårdsanläggning började han jobba heltid. Straxt efter det anställdes ytterligare två killar.

Under våren 2008 tog sonen Andreas över företaget och han driver det idag på egen hand, men har fortfarande
hjälp av sin far Peter. Idag har företaget 8 anställda.

Kontakt

Andreas   070-641 25 05                                    Karin    070-683 53 85
VD/Ägare                                                         Ekonomi/Administration                                                              

Birger                                                               Mats

Johan                                                               Niklas

Filip                                                                  Jörg

Christian