Här ser ni bild på hur träd som kan se friska ut, kan vara ruttna och förstörda inuti.