Nedan ser ni bilder på ett ex. om man inte vill ha gräs överallt.