Hem

Trädgårdsservice P. T. AB är ett familjeägt företag inom trädgårds- och anläggningsbranschen, idag med 8 st anställda.


Företaget startades av Peter Tetzlaff våren 1987, och var till en början en enskild firma. Peter jobbade länge själv i företaget och hade endast en personbil med alla de verktyg som behövdes. Under år 1989 gjordes företaget om till aktiebolag.


Fr.o.m. sommaren 1990 började sonen Andreas sommarjobba i företaget, och när han sedan var klar med sin
utbildning inom trädgårdsanläggning började han jobba heltid. Straxt efter det anställdes ytterligare två killar.


Under våren 2008 tog Andreas över företaget och han driver det idag på egen hand.